Quik 5000 Puff มีผลต่อสุขภาพด้านใดบ้าง ต้องอายุ 20 ปีซื้อได้จริงไหม

What health Quik 5000 Puff

Quik 5000 Puff ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างไร

น้ำยาที่บรรจุในพ็อดบุหรี่ไฟฟ้า Quik 5000 Puff ประกอบด้วยสารต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะ นิโคติน สารแต่งกลิ่น และอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราสูบสารเหล่านี้ไปมาก ๆ แล้วนั้นก็อาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้เป็นปกติ โดยเฉพาะตัวนิโคตินนั้นเป็นตัวการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ ระคายเคืองคอ แถมสูบมาก ๆ แล้วก็ยังทำให้มีน้ำมูกมากขึ้นได้ ซึ่งยิ่งมากก็ยิ่งอาจขัดขวางทางเดินหายใจและทำให้การทำงานของปอดลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจในภายหลัง เช่น การเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เป็นโรคทางเดินหายใจที่ลุกลามจากการไหลเวียนของอากาศหรือการหายใจลำบาก รวมไปถึงหลอดลมอักเสบและปอดบวม สาเหตุนี้สามารถนำมาประกอบกับทั้งผลกระทบโดยตรงของสารที่ละอองลอยและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้นิโคติน หรือแม้แต่บุคคลที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วอาจมีอาการแย่ลงหรือมีอาการหอบหืดบ่อยขึ้นเนื่องจากการสูดดมสารละอองลอยจากพ็อดบุหรี่ไฟฟ้าได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้หากจะเป็นเช่นดังที่กล่าวมาได้นั้นต้องสูบจัดมาก ๆ จริง หากสูบทั่วไปผิดเผินไม่มีทางเป็นได้แน่นอน 

อย่างไรก็ดีขอแนะนำวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยและกรอบเวลาที่ควรสูบเพื่อไม่ให้มีโรคใด ๆ ตามมา อย่างแรกเลยแนะนำให้จำกัดการใช้งานเพราะการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากเกินไปหรือเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจได้ หรือหากคุณกำลังติดหนักมากก็ให้ค่อย ๆ ลดการใช้งานลงซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่วยให้ระบบทางเดินหายใจฟื้นตัวได้หรือเข้ารับการบำบัดหรือโปรแกรมสนับสนุนด้านพฤติกรรมเพื่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจในระยะยาว เป็นต้น 

Quik 5000 Puff มีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพปอดหรือไม่?

เช่นเดียวกันกับเรื่องระบบหายใจ Quik 5000 Puff แม้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนแบบชัดเจนมาก ๆ แต่ก็ต้องอย่าลืมเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อปอดด้วยเช่นกัน หากสูบมากเกินไปเกินกว่าเหตุจำเป็น เพราะก็มีส่วนทำให้เกิดขึ้นได้และถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักสูบควรรู้ไว้

ด้วยอย่างที่บอกเลยนั้น นิโคตินแสดงให้เห็นว่าทำให้เกิดการตีบของทางเดินหายใจได้ และส่งผลให้การไหลเวียนของอากาศลดลงซึ่งทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น หายใจลำบากและหายใจไม่ออก แต่นอกจากนั้นการได้รับสารนิโคตินสามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจ นำไปสู่ความเสียหายและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น การอักเสบและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเป็นเวลานานก็สามารถทำให้เกิดโรคทางปอดได้ได้ โดยเฉำาะการใช้นิโคตินโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น อาจรบกวนการพัฒนาปอด ส่งผลให้การทำงานของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจในตอนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่

รวมไปถึงโรคปอดเรื้อรังและการติดเชื้อทางเดินหายใ เช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวม เพราะสารเคมีในละอองลอยสามารถทำลายการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เมื่อสูบมากไปก็ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น นอกจากนี้ก็มีเรื่องของอาการของโรคหอบหืด โดยผู้ที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วอาจมีอาการแย่ลงหรือมีอาการหอบหืดบ่อยขึ้นเนื่องจากการสูดดมสารละอองลอยจากพ็อดบุหรี่ไฟฟ้าที่มากไป ซึ่งก็มีการศึกษาวิจัยแล้วเช่นกันว่าการใช้พ็อดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาวหรือมากเกินไปนั้นอาจทำให้การทำงานของปอดลดลง คล้ายกับที่พบในผู้สูบบุหรี่ทั่วไป แต่ก็น้อยกว่ามาก ๆ โดยทางที่ดีที่สุดเลยคือ การเลิกสูบบุหรี่ซึ่งเป็นการรักษาสุขภาพปอดให้ดีที่สุด หรือเลือกพ็อดบุหรี่ Quik 5000 Puff จากทาง Ksofficialthailand แล้วสูบอย่างพอประมาณไม่เกินขอบเขต เท่านี้ก็ไม่อันตรายแล้ว แต่หากเป็นโรคหอบหรือเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วแต่อยากลองสูบก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาแพทย์ด้านสุขภาพ, ระบบทางเดินหายใจเพื่อขอรับคำแนะนำที่ดีที่สุดก่อนใช้

ถ้าสูบพ็อด Quik 5000 Puff จะทำให้นอนไม่หลับไหม  

น้ำยาในพ็อด Quik 5000 Puff มีสารกระตุ้นที่เพิ่มความตื่นตัวและลดความง่วงได้ในช่วง ๆ หนึ่งเช่นอย่างนิโคติน อย่างไรก็ตาม นิโคตินยังสามารถรบกวนคุณภาพและระยะเวลาการนอนหลับอีกด้วย ซึ่งการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาการนอนหลับ นอนหลับยากและทำให้ง่วงนอนตอนกลางวันมากขึ้น เพราะคุณสมบัตินิโคตินที่เป็นตัวการสำคัญที่สามารถเพิ่มความตื่นตัวและความเร้าอารมณ์ได้ เพราะมีหน้าที่ไปกระตุ้นการปล่อยอะดรีนาลีนและโดปามีนในสมอง ซึ่งอาจส่งผลให้รู้สึกตื่นตัวและลดความรู้สึกง่วงนอนได้นั่นเอง ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราสูบนิโคตินมาก ๆ ไปก็จะทำให้เป็นการลดคุณภาพการนอนหลับของคุณได้ 

และสำหรับผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีผลตามมา เช่น  ทันทีหลังจากใช้ Quik 5000 Puff แม้คุณอาจรู้สึกตื่นตัวเพิ่มขึ้นชั่วคราวและทำให้ความง่วงลดลงเนื่องจากคุณสมบัติกระตุ้นของนิโคติน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกตื่นตัวผิด ๆ ได้ หรือถ้าในผลกระทบระยะยาวของการใช้พ็อดที่มีนิโคตินเป็นเวลานาน ๆ ก็ทำให้นำไปสู่ความยากลำบากในการนอนหลับ การนอนหลับไม่เป็นเวลา คุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี การอดนอนเรื้อรังอาจส่งผลให้ง่วงนอนตอนกลางวันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ผลกระทบของนิโคตินต่อการง่วงนอนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนอาจมีความไวต่อผลกระตุ้นและประสบปัญหาการนอนหลับมากกว่า ในขณะที่คนอื่นๆ อาจได้รับผลกระทบน้อยกว่า ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความง่วงนอนได้เช่นกัน เช่น การถอนนิโคตินหรือใครที่กำลังหักดิบเลิกสูบ สิ่งนี้เองนับเป็นเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่หลับง่ายมาก ๆ เลย นอกจากนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพโดยรวม และนิสัยการใช้ชีวิตอื่น ๆ รวมถึงปริมาณคาเฟอีนและระดับความเครียดที่มีอยู่ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นหากจะสูบ Quik 5000 Puff ก็สูบได้สูบไปไม่มีปัญหา แต่ให้ดีก็เลี่ยงที่จะสูบในเวลาช่วงใกล้เวลานอน ทั้งนี้ก็ควรทำการรักษาตารางการนอนหลับให้สม่ำเสมอ สร้างกิจวัตรการเข้านอนที่ผ่อนคลาย และการทำให้สภาพแวดล้อมการนอนหลับสบายสามารถช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นได้ หรือหากคุณประสบปัญหาการนอนหลับอย่างต่อเนื่องหรือง่วงนอนตอนกลางวันมากเกินไป แนะนำให้ปรึกษาหมอควบคู่ไปด้วยจะดีเยี่ยมเลย 

Quik 5000 Puff ดูดแล้วจะหงุดหงิดหรือส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือเปล่า 

สงสัยกันไหมว่า คนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า Quik 5000 Puff เขามีอการหงุดหงิดกันหรือเปล่า สูบแล้วจะเครียดตอนไม่มีสูบเหมือนบุหรี่จริงหรือไม่ สิ่งนี้ต้องขอตอบว่าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนิสัยและประสบการณ์ในอดีต และความละเอียดอ่อนทางความรู้สึก คนจิตแข็งก็จะไม่หงุดหงิด ทั้งนี้ก็รวมถึงเรื่องความถี่และระยะเวลาในการสัมผัส ความอ่อนไหวส่วนบุคคล และความยืดหยุ่นทางจิตใจของแต่ละบุคคลที่นับว่าอาจส่งผลต่อแนวโน้มที่จะรู้สึกหงุดหงิดหรือประสบความทุกข์ทางจิตใจได้ 

What health Quik 5000 Puff

อย่างในทางจิตวิทยาแล้วพ็อดบุหรี่ไฟฟ้านั้นนับเกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือสภาวะทางจิตบางอย่างเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับบุหรี่แบบดั้งเดิม อาจมีตั้งแต่ความคิดถึงการสูบแบบเดิม ๆ ที่ผู้นั้นอาจเพิ่งเลิกสูบมา ไปจนถึงความวิตกกังวล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ตัวนิโคตินมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบหลายอย่างต่อสุขภาพจิต เช่น ความตื่นตัว และการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นได้ แถมยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบรรทัดฐานทางสังคมที่ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของแต่ละบุคคลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูบที่มีจิตใจเปราะบาง

แต่เอาหละหากใครดันหงุดหงิดในตอนที่ไม่สูบแล้วไม่อยากแก้ไขด้วยการซื้อสูบหรือเหตุเพราะไม่มีเงินในเวลานั้นก็มีวิธีแก้ง่าย ๆ ข้อแรกเลยนั้น ใช้เทคนิคการฝึกสติ เช่น การหายใจเข้าลึก ๆ หรือการจดจ่ออยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งสามารถช่วยจัดการกับความหงุดหงิดหรือความทุกข์ทางจิตใจได้ หรือ หากการสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดอาการหงุดหงิดอย่างมากหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโปรดติดต่อแพทย์โดยตรงไปเลยหรือโทร 1600

สรุปอายุเท่าไหร่ถึงเหมาะจะซื้อพ็อด Quik 5000 Puff มาใช้สูบ

สำหรับสถานะทางกฎหมายของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยทุกชนิด รวมถึง Quik 5000 Puff pods นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อห้ามทั่ว ๆ ไปที่ว่าไว้ คือ  ห้ามขาย นำเข้า และผลิตพ็อดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิโคตินในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่ถูกซะทีเดียว แต่หลายประเทศก็ถูกกฎหมายแล้ว และจริง ๆ ก็ไม่ได้ห้ามเคร่งครัดอะไรขนาดนั้นในไทย เพียงแต่ไม่ประเจิดประเจ้อเท่านั้นพอ ซึ่งหลายท่านก็อาจเห็นว่าเวลานี้มีร้านเปิดตามตลาดมาก ห้าง ฯลฯ อยู่มากมาย ไม่นับในออนไลน์ที่มีนับไม่ถ้วร และก็แน่นอนอีกว่าภาพรวมด้านกฎระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แนะนำให้ตรวจสอบการอัปเดตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้อยู่ตลอด ส่วนสำหรับข้อจำกัดด้านอายุในการซื้อ Quik 5000 Puff กฎหมายปัจจุบัน ณ เวลานี้ยังไม่ได้ระบุถึงข้อจำกัดด้านอายุในการซื้อ Quik 5000 Puff บุหรี่ไฟฟ้าที่ชัดเจนหรือเจาะจง แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอายุขั้นต่ำโดยทั่วไปในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทยคือ 20 ปี ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเองก็เป็นเช่นนั้น นักเรียน หรือบุคคลท่านใดที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ เพราะแม้ว่าการซื้อ Quik 5000 Puff pods อาจไม่มีข้อจำกัดด้านอายุโดยเฉพาะ แต่ผู้ค้าปลีกพวกเขาย่อมต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบอยู่ที่จะมีการตรวจสอบอายุของลูกค้าและงดเว้นการขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ถึงตรงนี้อาจสงสัยทำไมอายุขั้นต่ำโดยทั่วไปในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าถึงสำคัญและต้องมีเงื่อนไขกำหนด เหตุก็เพราะเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและปกป้องเยาวชนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดนิโคตินดังที่ได้กล่าวมามากมาย หรือการป้องกันการใช้โดยยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ด้วยการใช้ข้อจำกัดด้านอายุ รัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะป้องกันและกีดกันบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในการเข้าถึงและใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยตรงอยู่แล้ว และนอกเหนือจากการจำกัดอายุแล้ว การรณรงค์ด้านสาธารณสุขและการริเริ่มด้านการศึกษายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในหมู่เยาวชนนั่นเอง 

สิ่งนี้เอก็ทำให้เว็บที่ขายหรือกล่มของผู้ค้า Quik 5000 Puff จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านอายุ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ขาย Quik 5000 Puff หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ให้กับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพราะมิฉะนั้นจะมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านอายุและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษ ค่าปรับ หรือผลทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับผู้ค้าปลีกที่พบว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันกฎหมายไทยไม่ได้จำกัดอายุในการซื้อ Quik 5000 Puff หรือบุหรี่ไฟฟ้าอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอายุขั้นต่ำในการซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทยโดยทั่วไปจะกำหนดไว้ที่ 20 ปี แม้ว่าอาจไม่มีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า แต่หากคุณอายุไม่ถึงก็ย่อมโดนงดเว้นการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน ไม่มีทางที่เว็บจะขายให้กับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งทั้งหมดทั้งมวยก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและผู้เยาว์นั่นเอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : KSOFFICIATHAILAND

สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : @The_ks2

Quik 5000 Puff