Quik 5000 พ็อดบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกกฎหมายอย. ใช้งานทนทาน 100% 

quik-5000-

Quik 5000 พ็อดบุหรี่ได้รับการอนุมัติจาก อย. หรือไม่ 

เนื่องจากความนิยมของ Quik 5000 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎระเบียบของบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำให้กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตาตามมา ซึ่งวันนี้ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลและควบคุมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตอนนี้ก็ครอบคลุมรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน  

และสำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ที่ออกกฎโดยตรงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า  Quik 5000 จะเป็นของหน่วยงานรัฐบาลกลางภายในกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีข้อกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยรับประกันความปลอดภัย ความมีประสิทธิผล และความมั่นคงของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าแล้วอย่างชัดเจน ซึ่งจะต่างไปเล็กน้อยกับอาหาร ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอาง โดยในระเบียบ FDA ที่เกี่ยวเนื่องกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ออกเงื่อนไขไว้ในปี 2016 FDA โดยได้ขยายอำนาจในการกำกับดูแลให้รวมบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าระบบนำส่งนิโคตินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ENDS) ความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ซึ่งทำให้ได้เข้ามาทำการประเมินการผลิต การตลาด การติดฉลาก และการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบ

รวมไปถึงกระบวนการอนุมัติก่อนออกสู่ตลาดสำหรับผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่จะทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา พวกเขาจะต้องได้รับอนุญาตก่อนวางตลาดจาก FDA กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น อย. FDA จะประเมินการส่งเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับการคุ้มครองด้านสาธารณสุขหรือไม่ แต่อย่างไรจ FDA ยังไม่ได้อนุมัติหรืออนุญาตผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าใด ๆ อย่างชัดเจนว่าเป็นเครื่องช่วยเลิกบุหรี่หรือเป็นทางเลือกที่มีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม รวมถึงบุหรี่ Ks Quik 5000 ด้วยเช่นกัน นอกจกนี้ อย. FDA มีอำนาจดำเนินการบังคับใช้กับผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน การกระทำเหล่านี้อาจรวมถึงจดหมายเตือน ค่าปรับ การยึดผลิตภัณฑ์ หรือคำสั่งห้าม ความพยายามบังคับใช้ของ FDA มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและขัดขวางแนวทางปฏิบัติทางการตลาดที่ทำให้เข้าใจผิดอีกด้วย

เปรียบเทียบ Quik 5000 ในแง่ของความทนทานต่อสภาพอากาศกับบุหรี่ทั่วไป

ผู้สูบบุหรี่มักเผชิญกับความท้าทายเมื่อสูบบุหรี่ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ซื้อถ้าเป็นยาเส้นห่อกระดาษหรือบุหรี่มวนนั้นแน่นอน ถ้าเจอฝนเป็นปัญหาแน่ ๆ ดังนั้นการเปิดตัวของพ็อดบุหรี่ทางเลือก เช่น Quik 5000 นั้นจึงตอบโจทย์เรื่องนี้มาเพราะมีทนทานต่อสภาพอากาศที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ทั่วไป ทั้งในตอนที่มีลม ฝน ความชื้น และอุณหภูมิที่สูงมาก ๆ จึงปฏิเสธไม่ได้จริงว่า Quik 5000 มีข้อดีมากกว่าบุหรี่แบบเดิมๆ หลายประการในเรื่องดังกล่าว ด้วยเพราะเหตุผลตามด้านล่างนี้เลย 

 Quik 5000 ต้านทานลมดีกว่า:

แง่มุมหนึ่งที่ทำให้ Quik 5000 แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปคือ ต้านทานลมได้เหนือกว่า เพราะแน่นอนบุหรี่แบบดั้งเดิมดับได้ง่ายด้วยลมกระโชกแรงที่มักทำให้ผู้สูบบุหรี่หงุดหงิด แต่ Quik 5000 นั้นตรงกันข้ามเพราะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดผลกระทบของลม ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการสูบบุหรี่ที่สม่ำเสมอแม้ในสภาวะที่มีลมแรง

Quik 5000 ต้านทานฝนได้เยี่ยมกว่า:

บุหรี่ทั่วไปไวต่อความชื้นสูงและอาจชื้นหรือไม่สามารถใช้ได้เมื่อโดนฝน ในทางกลับกัน Quik 5000 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบให้มีส่วนประกอบและวัสดุกันความชื้น แม้ว่าจะไม่กันน้ำได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถทนต่อฝนปรอย ๆ ได้โดยไม่เกิดความเสียหายมากนัก 

Quik 5000 มีความต้านทานต่อความชื้น:

ระดับความชื้นย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุหรี่มวนเพราะเป็นกระดาษจึงทำให้มีการดูดซับความชื้นจากอากาศ ส่งผลให้ส่วนผสมของยาสูบเปียกชื้น แสงที่ติดยาก และการเผาไหม้ที่ไม่สม่ำเสมอ แต่ใน Pod Quik 5000 จะได้รับผลกระทบจากความชื้นน้อยกว่าอุปกรณ์ยังคงสามารถทำงานได้ราบรื่นมีประสิทธิภาพ 

Quik 5000 สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้:

โดยปกติแล้วอุณหภูมิที่สูงมากก็ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับทั้งบุหรี่แบบเดิม ๆ และรวมถึง Quik 5000 อย่างในสภาพอากาศที่เย็นจัด บุหรี่แบบมวนมักจะเปราะหักได้ง่าย ในทำนองเดียวกัน ความร้อนจัดอาจทำให้ยาสูบแห้งทำให้การสูบไม่สนุก ส่วนใน Quik 5000 แม้ความร้อนสูงอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ หรือในขณะที่มีความเย็นจัดอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติชั่วคราวได้ แต่โดยรวมแล้วก็ยังทนทานได้ดีกว่า

ส่วนในแง่ของความทนทานโดยรวม บุหรี่แบบเดิม ๆ จะมีข้อจำกัดเนื่องจากธรรมชาติของบุหรี่ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลม ฝน และการหล่นโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือสูญหายได้ อย่างไรก็ตาม Quik 5000 ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นมีความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานกว่า ด้วยการดูแลรักษาที่เหมาะสมจึงสามารถทนต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้ดีกว่าบุหรี่แบบเดิม ๆ ทั้งยังเป็นเลิศในแง่ของความสะดวกและการพกพาเมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ขนาดกะทัดรัด ใและไม่ต้องพึ่งไฟแช็ค) ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ต้องเดิน แต่ให้ดีก็ควรหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่มีลมแรงหรือฝนตกด้วยเช่นกัน

พ็อดQuik 5000 สามารถทนต่อการสัมผัสกับน้ำเทะมหาสมุทรได้หรือไม่

มาตอนนี้มาเจาะลึกเรื่องของความทนทานต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะความสามารถของพ็อด Quik 5000 ว่าทนต่อการสัมผัสน้ำเค็มในมหาสมุทรได้หรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาจากการออกแบบ วัสดุการผลิต ฯ และปัญหาที่อาจตามมาเพื่อผู้อ่านจะมีความเข้าใจดีขึ้นว่า Quik 5000 พ็อดจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับน้ำทะเลในมหาสมุทร

ความท้าทายที่เกิดจากน้ำทะเล: แน่นอนว่าน้ำในมหาสมุทรมีความเค็มสูงและมีลักษณะการกัดกร่อน เมื่อสัมผัสกับน้ำเค็ม โลหะและวัสดุต่าง ๆ ก็อาจเกิดการกัดกร่อน ส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายหรือทำงานผิดปกติได้ 

รูปแบบการผลิตและวัสดุ: ในโครงสร้างและวัสดุของพ็อด Quik 5000 ตัวเครื่องภายนอกจะทำจากวัสดุเกรดชั้นดี ซึ่งมีความไวต่อการกัดกร่อนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอย่างทองแดงหรือทองเหลืองนอกจากนี้ แต่ยังจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับส่วนประกอบภายใน ทั้งตัวขั้วแบตเตอรี่และวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากน้ำทะเล

การสัมผัสโดยตรงกับน้ำเค็ม: แน่นอนว่าการที่ Quik 5000 พ็อดถูกสัมผัสกับน้ำในมหาสมุทรโดยตรงย่อมมีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งานอย่างทันที ยิ่งถ้าจมลงลึกหรือนาน เพราะความเค็มสูงของน้ำเค็มอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและสร้างความเสียหายต่อภายนอกของอุปกรณ์ รวมถึงตัวเครื่องและขั้วเชื่อมต่อไฟฟ้าของอุปกรณ์เสียหายได้นั่นเอง

การสัมผัสกับน้ำทะเลแบบทางอ้อม: การสัมผัสกับน้ำทะเลแบบไม่จัง ๆ ก็ยังคงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ Quik 5000 ได้แม้ว่าจน้อยกว่าก็ตาม ตัวอย่างเช่น การสัมผัสกับละอองน้ำเค็มหรือหยดนั้นสามารถจะค่อย ๆ กัดกร่อนส่วนประกอบได้ในที่สุด แต่ถ้าเผลอโดนแนะนำรีบทำให้แห้งสนิท หรือทำความสะอาดให้สะอาดหมดจด เพื่อไม่ให้มีกลือตกค้างอยู่

ถึงตรงนี้ก็สรุปได้เลยว่า Quik 5000 ถึงจะได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่ได้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ทนทานต่อการสัมผัสโดยตรงกับน้ำเค็มในมหาสมุทร เพราะความเค็มของน้ำทะเลนั้นสามารถจะกัดกร่อนทำให้ตัวเครื่องด้านนอก ขั้วต่อ และส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์เสียหายได้ ดังนั้นผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการแช่หรือสัมผัสน้ำทะเลโดยตรง 

การใช้ที่ชาร์จที่ชำรุดหรือชำรุดอาจเสี่ยงต่อแบตเตอรี่ในอุปกรณ์พ็อด Quik 5000 หรือไม่

โดยทั่วไปอุปกรณ์พ็อดสูบ Quik 5000 จะมาพร้อมกับสายชาร์จเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์โดยเฉพาะ ซึ่งก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องชาร์จที่ให้มาหรือเครื่องชาร์จที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งแนะนำโดยผู้ผลิต เพราะการใช้ที่ชาร์จที่ชำรุดหรือใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อแบตเตอรี่ และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยโดยรวมของอุปกรณ์ 

และรวมถึงป้องกันการชาร์จไฟเกินและการควบคุมแรงดันไฟฟ้า เพราะด้วยสายชาร์จที่ชำรุดหรือไม่ตรงรุ่นจะไม่สามารถควบคุมกระบวนการชาร์จได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์พ็อด Quik 5000 ชาร์จไฟเกิน และเมื่อมีการชาร์จไฟเกินเกิดขึ้นหรือเกินความจุ ช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปและอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในของแบตเตอรี่ และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หรือในกรณีที่แย่ที่สุด อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้

ในอีกกรณีก็ยังอาจส่งให้เกิดปัญหามีการชาร์จไฟน้อยเกินไปและพลังงานไม่เพียงพอ เพราะหากใช้สายชาร์จที่ชำรุด ไม่ตรงยี่ห้อ ปกแล้วไม่สามารถจ่ายไฟได้ที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Quik 5000 Pod ได้อย่างเพียงพอ และแน่นอนการชาร์จน้อยเกินไปอาจส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง ระยะเวลาการใช้งานก็สั้นลง และประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่สอดคล้องกันไปตาม และนอกจากนี้ การชาร์จน้อยเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่ไม่เสถียรและอาจทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ ภายในอุปกรณ์เสียหายได้เช่นกัน

ไม่เพียงเท่านั้นอาจอันตรายจากระบบไฟฟ้าของตัวพ็อดลัดวงจรอีกด้วย เนื่องจากการใช้สายชาร์จที่ชำรุดเป็นอะไรที่มาพร้อมความเสี่ยงต่อการลัดวงจรอยู่แล้ว ซึ่งไฟฟ้าลัดวงจรมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อโดยไม่ถูกหลักระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ ทีนี้ก็ส่งผลให้มีการปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป รั่ว หรืออาจระเบิดได้ในท้ายที่สุดและเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จแบต Quik 5000 ตรวจสอบที่ชาร์จเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณความเสียหาย เช่น สายหลุด การเชื่อมต่อหลวม หรือร้อนเกินไประหว่างการใช้งาน หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ คู่มือของผู้ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ชาร์จและระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือหากตรวจพบปัญหาใด ๆ ให้หยุดการใช้งานทันที

ย้ำแนวทางด้านความปลอดภัยเมื่อชาร์จ  Quik 5000: 

  • ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งแนะนำโดยผู้ผลิต
  • หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จที่เสียหายหรือชำรุดอย่างเห็นได้ชัด
  • เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับอุปกรณ์และแหล่งพลังงานอย่างแน่นหนาเสมอ
  • หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไป ให้ถอดออกจากเครื่องชาร์จเมื่อชาร์จเต็มแล้ว
  • หลีกเลี่ยงการให้ที่ชาร์จหรือแบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิหรือความชื้นที่สูงเกินไป
  • เก็บที่ชาร์จไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและแห้ง ห่างจากวัสดุไวไฟ
  • เก็บที่ชาร์จและแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

และสุดท้ายนี้ที่สำคัญที่สุดของการชาร์จแบตเตอรี่ของพ็อด Quik 5000 หากต้องการที่จะชาร์จ ซึ่งปกติก็ไม่จำเป็นมากนักเพราะเป็นพ็อดแบบใช้แล้วทิ้ง จำเป็นมาก ๆที่จะต้องใช้สายชาร์จแท้ของแบรนด์ KS หรือในรุ่นของ Quik 5000 โดยตรง ซึ่งหากไม่มีก็สามารถหาซื้อได้ที่ Ksofficialthailand ไม่ควรใช้สายชาร์จของปลอมหรือต่ำกว่ามาตรฐาน เพราะมันส่งผลถึงความปลอดภัยและเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายได้ รับประกันว่าลงทุนซื้อสายชาร์จของแท้ยังไงก็ดีกว่าแน่นอน 1,000,000%

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook KSOFFICIATHAILAND

สั่งสินค้าผ่าน LINE Official Account : @The_ks2